Een nieuwe release van Jobtimiser: HTML-editor en trefwoorden

Jobtimiser, ats

Een nieuwe release van Jobtimiser

Afgelopen weekend hebben we een nieuwe versie van Jobtimiser online gezet. In deze release een aantal aanpassingen waarvan we de twee belangrijkste even kort voor je beschrijven:

HTML-editor

Voor de vacaturetekst kan je nu gebruik maken van een HTML-editor. Voorheen hadden we voor de vacaturetekst vier verplichte blokken: voor informatie over de baan, de functievereisten, de arbeidsvoorwaarden en informatie over het bedrijf. De ingevoerde tekst was “platte tekst”, er kon geen opmaak gebruikt worden. 

Deze vier blokken hebben we nu vervangen door één  blok waarin op basis van een HTML-editor de tekst ingevoerd kan worden. Dit geeft meer vrijheid omdat je nu zelf kunt bepalen welke informatie je in de vacaturetekst wilt weergeven én je kan daar opmaak aan toevoegen. Omdat we publiceren naar veel verschillende vacaturebanken hebben we de opmaak die je kunt gebruiken moeten beperken; niet elke vacaturebank staat het gebruik van alle HTML-elementen toe. Vandaar dat tekst alleen vetgedrukt, cursief of onderlijnd kan weergegeven worden en de mogelijkheid geboden wordt om geordende en niet-geordende lijsten te gebruiken.

Trefwoorden

Ondanks dat we verschillende filters en zoekmogelijkheden boden in het vacatureoverzicht, kregen we van een aantal klanten de wens te horen om te kunnen zoeken op basis van opgegeven trefwoorden. Deze wens hebben we gerealiseerd en bij het aanmaken van een vacature kunnen nu één tot vijf trefwoorden meegegeven worden. In het vacatureoverzicht worden bij een zoekactie in de zoekbalk deze trefwoorden ook meegenomen.

Overige aanpassingen

Naast een groot aantal kleine (en vaak technische aanpassingen) die het gebruik van Jobtimiser nog gemakkelijker maken, is er een groot aantal betaalde vacaturebanken toegevoegd waardoor het aantal nu meer dan 800 beslaat.

Ook hebben we ook verschillende technologieën toegevoegd waarmee we beter kunnen meten hoe en op welke manier vacatures op vacaturebanken bekeken worden. Daarnaast kunnen we nu eenvoudiger meten van welke vacaturebanken kandidaten afkomstig zijn. Nu is dit alles alleen beschikbaar voor onszelf, in de toekomst wordt dit in statistieken en rapportages aan de gebruikers aangeboden.