Privacy Statement

Jobtimiser neemt de privacy van gebruikers van de online geboden software en de sollicitanten die op vacatures reageren zeer serieus en zal informatie op een veilige manier opslaan, verwerken en gebruiken. Jobtimiser, gevestigd aan Kranenburgweg 142, 2583 ER te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contact opnemen met Jobtimiser kan via e-mail: info@jobtimiser.com.

Persoonsgegevens die bij Jobtimiser verwerkt worden

Jobtimiser verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van gebruikers van de online software:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Van sollicitanten die op vacatures reageren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Jobtimiser verzamelt en verwerkt geen gegevens die binnen de categorie Bijzondere of Gevoelige Persoonsgegevens vallen als binnen de geldende privacy wetgeving.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden je persoonsgegevens verwerkt

Jobtimiser verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en de online software te gebruiken;
 • Het afhandelen van de betaling van je abonnementen;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het opslaan en doorsturen van sollicitaties naar de partij (verwerker) die de vacature geplaatst heeft;
 • Jobtimiser analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jobtimiser neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor gebruikers en sollicitanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jobtimiser bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij volgen daarvoor de geldende regelgeving, zoals de AVG en de Archiefwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jobtimiser verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Informatie die sollicitanten via Jobtimiser verstrekken kunnen worden verwerkt door gebruikers van Jobtimiser. In dat geval geldt dan ook het privacy statement van de verwerker zelf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jobtimiser gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Dit zou wel kunnen betekenen dat de dienstverlening die Jobtimiser verleent, stop gezet wordt.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jobtimiser.com.

Jobtimiser wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jobtimiser neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jobtimiser.com.